شرکت افق محور صنعت

فنر - فنرزن - فنرزن برقی - فنر سیم کشی

ریسمان جت فنرزن سفید 30K

ریسمان فنرزن برقی افق محور صنعت 15k ,30k پک 3 عددی –> هر کارتن 6000 متر 

طول هر ریسمان فنر زن برقی 30k و 15k، هر دوک 2000 متر است که به صورت پک 3 عددی ارائه می شود.

ریسمان فنرزن افق محور جایگزین مناسبی برای فنرهای سنتی سیم کشی می باشد . و با توجه به تحمل 30 کیلوگرم بر متر در این مدل ریسمان ، در کابل کشیها و فیبر نوری می توان از این مدل ریسمان استفاده نمود . همچنین می توان بعنوان  ریسمان انتظار استفاده کردبدین صورت که ریسمان فنرزن افق محور صنعت می تواند در لوله بماند، تا در موقع سیم یا کابل کشی از آن استفاده شود و برای جلوگیری از سرقت سیم، تخریب و پارگی سیم در حین عملیات ساختمانی می توان از ریسمان فنز زن افق محور استفاده کرد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: محافظت از محتوا !!